สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 

  ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)  
 
 
   
  ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้)  
 
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)  
 
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ก, ภาค ข) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ  
 
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ก, ภาค ข) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการชีวศึกษา  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น